خدمات پس از فروش

همیشه حق با مشتری است

}

تعمیر مانیتورها

شرایط و مدت اعتبار ضمانت نامه 

 • این ضمانت نامه با رعایت مفاد زیر به مدت 18 ماه از تاریخ خرید همراه با فاکتور خرید معتبر است .
 • موارد ضمانت شده تنها شامل ارائه خدمات رایگان برای تعویض ویا تعمیر قطعات و ایاب و ذهاب (محدوده شهر ری)تعمیر کاران می باشد و هزینه های مربوط به بدنه و لوازم جانبی مصرفی را شامل نمی شود .
 • هزینه ایاب و ذهاب  نصب (محدوده شهری ) تکنسین رایگان می باشد و اجرت نصب به عهده خریدار می باشد .

​مواردی که مشمول این ضمانت نامه نمی باشد:

 1. در صورتیکه هولوگرام با ضمانت نامه به هر دلیل مخدوش ،ناقص و یا ناخوانا باشد .
 2. دستگاه قبلا توسط افراد غیر مجاز جابه جا ،نصب تعمیر و یا دستکاری شده باشد .
 3. صدمات ناشی از ضربه و شکستگی ،حمل ونقل ،تماس یا نفوذ آب ورطوبت ،مواد شیمیایی ،نوسانات برق ،اتصال غلط دستگاه به سایر دستگاه ها 
 4. شرایط محیطی نامناسب مانند دمای نامناسب و گرد و غبار شدید رعدو برق و حوادث طبیعی .
 5. عیوب ناشی از استفاده لوازم جانبی غیر استاندارد ،استفاده ناصحیح از دستگاه در مواردی خارج از استانداردهای تعیین شده برای دستگاه ،عدم رعایت دستور عمل های مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه 
 6. وسایل و تجهیزات جانبی بدنه ( پنل مانیتور شامل ضمانت نمی باشد) . 
 • در صورت ایراد کالا در پایان دوره گارانتی ،کالا در قبال قطعه تعویض شده به مدت 3 ماه ضمانت می گردد .

تعمیر دوربین ها

     شرایط گارانتی شرکت داتیس  :

            مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعالی شرایط گارانتی به شرح ذیل  می باشد :

 • قبل از عودت کالا به شرکت داتیس ابتدا فرم  تعمیرات  کالا را بر روی سایت شرکت(www.Datisint.ir) و در قسمت خدمات پس از فروش تکمیل،ارسال و سپس شماره پیگیری را دریافت نمایید.در خصوص کالاهایی که فاقد شماره پیگیری باشند هیچگونه خدماتی ارائه نمی گردد.
 • فرم عودت کالا باید به طور کامل و صحیح و با ذکر تمامی جزئیات تکمیل گردد درج عباراتی همچون "خراب است"یا "کار نمی کند" قابل قبول نمی باشد . به فرم های ناقص شماره پیگیری اختصاص داده نمی شود.
 • در صورت ارسال فرم در ساعات اداری،شماره پیگیری بصورت همزمان و در صورت ارسال فرم در ساعات غیر اداری،شماره پیگیری حداکثر تا یک روز بعد اعلام خواهد شد.
 • همراه داشتن کارت گارانتی جهت استفاده از مزایای گارانتی الزامیست
 • وظیفه حفظ و نگهداری کارت گارانتی بعهده مشتری بوده و به هیچ عنوان المثنی صادر نمی گردد
 • کلیه هزینه های ارسال کالا به طور کامل با مشتری می باشد .
 • شرکت داتیس هیچگونه مسئولیتی در قبال حمل و نقل محصول نداشته و کلیه مسولیت آن بر عهده مشتری می باشد.
 • هیچگونه خدماتی به کالاهای فاقد بسته بندی مناسب  ارائه نخواهد شد.
 • خدمات نرم افزاری از قبیل firmware update,bios refresh,...شامل گارانتی تعویض نخواهد شد . 
 • در صورت تغییر پارامتر های اولیه دستگاه از قبیل IP,user name ,password ارسال و ثبت پارامترهای جدید در فرم تعمیرات موجود در بخش خدمات پس از فروش سایت الزامی می باشد .
 • چنانچه پس از بررسی و تست فنی دستگاه ،خرابی  آن خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود به مشتری اعلام هزینه شده و در صورت تایید اقدام به تعمیر می شود .
 • در طول قرار داد گارانتی چنانچه کالای معیوب ،خارج از رده به حساب بیاید کالای هم ردیف جایگزین و یا در قبال دریافت ما به التفاوت کالا با مدل بالاتر و جدیدتر تعویض خواهد شد .
 • کلیه هزینه های دستگاه های فاقد گارانتی قبل از تحویل می بایست تسویه گردد.
 • متعلقات دستگاه از جمله کابل ،آداپتور ،موس و....شامل گارانتی نمی باشد .
شرایط ابطال گارانتی به شرح زیر می باشد :
 • هرگونه اقدام به تعمیر توسط مشتری
 • جا به جایی ؛مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی و برچسب گارانتی 
 • صدمات فیزیکی و یا عیوب ظاهری در اثر ضربه ،آتش ,مواد شیمیایی ،مایعات (باتوجه به درجه حفاظت دستگاه )؛نوسانات برق 
 • هرگونه آسیبی که از عدم  دقت و اشکال در حین نصب به وجود آید (به طور مثال استفاده از منابع تغذیه غیر استاندارد )

تشخیص موارد فوق الذکر به عهده کارشناسان فنی شرکت داتیس خواهد بود .

تعمیر دوربین ها

     شرایط گارانتی شرکت داتیس  :

            مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعالی شرایط گارانتی به شرح ذیل  می باشد :

 • قبل از عودت کالا به شرکت داتیس ابتدا فرم عودت کالا را بر روی سایت شرکت (www.Datisint.ir) و در قسمت خدمات پس از فروش تکمیل،ارسال و سپس شماره پیگیری را  دریافت نمایید.در خصوص کالاهایی که فاقد شماره پیگیری باشند هیچگونه خدماتی ارائه نمی شود.
 • فرم عودت کالا باید به طور کامل و صحیح و با ذکر تمامی جزئیات تکمیل گردد درج عباراتی همچون"خراب است"یا "کار نمی کندقابل قبول نمی باشد . به فرم های ناقص شماره پیگیری اختصاص داده نمی شود.
 • در صورت ارسال فرم در ساعات اداری،شماره پیگیری بصورت همزمان و در صورت ارسال فرم در ساعات غیر اداری،شماره پیگیری حداکثر تا یک روز بعد اعلام خواهد شد.
 • همراه داشتن کارت گارانتی جهت استفاده از مزایای گارانتی الزامیست
 • وظیفه حفظ و نگهداری کارت گارانتی بعهده مشتری بوده و به هیچ عنوان المثنی صادر نمی گردد
 • کلیه هزینه های ارسال کالا به طور کامل با مشتری می باشد .
 • شرکت داتیس هیچگونه مسئولیتی در قبال حمل و نقل محصول نداشته و کلیه مسولیت آن بر عهده مشتری می باشد.
 • هیچگونه خدماتی به کالاهای فاقد بسته بندی مناسب  ارائه نخواهد شد.
 • خدمات نرم افزاری از قبیل firmware update,bios refresh,...شامل گارانتی تعویض نخواهد شد . 
 • در صورت تغییر پارامتر های اولیه دستگاه از قبیل IP,user name ,password ارسال و ثبت پارامترهای جدید در فرم تعمیرات موجود در بخش خدمات پس از فروش سایت الزامی می باشد .
 • ارسال و ثبت پارامترهای جدید در فرم تعمیرات موجود در بخش خدمات پس از فروش سایت الزامی است . 
 • چنانچه پس از بررسی و تست فنی دستگاه ،خرابی  آن خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود به مشتری اعلام هزینه شده و در صورت تایید اقدام به تعمیر می شود .
 • در طول قرار داد گارانتی چنانچه کالای معیوب ،خارج از رده به حساب بیاید کالای هم ردیف جایگزین و یا در قبال دریافت کلیه هزینه ها ی دستگاه های فاقد گارانتی قبل از تحویل می بایست تسویه گردد .
 • متعلقات دستگاه از جمله کابل ،آداپتور ،موس و....شامل گارانتی نمی باشد .
موارد ابطال گارانتی :
 • هرگونه اقدام به تعمیر توسط مشتری
 • جا به جایی؛ مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی و یا برچسب گارانتی 
 • صدمات فیزیکی و یا عیوب ظاهری در اثر ضربه ،آتش ,مواد شیمیایی ،مایعات (باتوجه به درجه حفاظت دستگاه )؛نوسانات برق 
 • هرگونه آسیبی که از عدم و اشکال در حین نصب به وجود آید (به طور مثال استفاده از منابع تغذیه غیر استاندارد )

تشخیص موارد فوق الذکر به عهده کارشناسان فنی شرکت داتیس خواهد بود 

تعمیر دوربین ها

     شرایط گارانتی شرکت داتیس  :

            مشتری گرامی ضمن تشکر از حسن انتخاب جنابعالی شرایط گارانتی به شرح ذیل  می باشد :

 • قبل از عودت کالا به شرکت داتیس ابتدا فرم عودت کالا را بر روی سایت شرکت (www.Datisint.ir) و در قسمت خدمات پس از فروش تکمیل،ارسال و سپس شماره پیگیری را  دریافت نمایید.در خصوص کالاهایی که فاقد شماره پیگیری باشند هیچگونه خدماتی ارائه نمی شود.
 • فرم عودت کالا باید به طور کامل و صحیح و با ذکر تمامی جزئیات تکمیل گردد درج عباراتی همچون خراب استیا "کار نمی کندقابل قبول نمی باشد . به فرم های ناقص شماره پیگیری اختصاص داده نمی شود.
 • در صورت ارسال فرم در ساعات اداری،شماره پیگیری بصورت همزمان و در صورت ارسال فرم در ساعات غیر اداری،شماره پیگیری حداکثر تا یک روز بعد اعلام خواهد شد.
 • همراه داشتن کارت گارانتی جهت استفاده از مزایای گارانتی الزامیست
 • وظیفه حفظ و نگهداری کارت گارانتی بعهده مشتری بوده و به هیچ عنوان المثنی صادر نمی گردد
 • کلیه هزینه های ارسال کالا به طور کامل با مشتری می باشد .
 • شرکت داتیس هیچگونه مسئولیتی در قبال حمل و نقل محصول نداشته و کلیه مسولیت آن بر عهده مشتری می باشد.
 • هیچگونه خدماتی به کالاهای فاقد بسته بندی مناسب  ارائه نخواهد شد.
 • خدمات نرم افزاری از قبیل firmware update,bios refresh,...شامل گارانتی تعویض نخواهد شد . 
 • در صورت تغییر پارامتر های اولیه دستگاه از قبیل IP,user name ,password ارسال و ثبت پارامترهای جدید در فرم تعمیرات موجود در بخش خدمات پس از فروش سایت الزامی می باشد .
 • ارسال و ثبت پارامترهای جدید در فرم تعمیرات موجود در بخش خدمات پس از فروش سایت الزامی است . 
 • چنانچه پس از بررسی و تست فنی دستگاه ،خرابی  آن خارج از شرایط گارانتی تشخیص داده شود به مشتری اعلام هزینه شده و در صورت تایید اقدام به تعمیر می شود .
 • در طول قرار داد گارانتی چنانچه کالای معیوب ،خارج از رده به حساب بیاید کالای هم ردیف جایگزین و یا در قبال دریافت کلیه هزینه ها ی دستگاه های فاقد گارانتی قبل از تحویل می بایست تسویه گردد .
 • متعلقات دستگاه از جمله کابل ،آداپتور ،موس و....شامل گارانتی نمی باشد .
موارد ابطال گارانتی :
 • هرگونه اقدام به تعمیر توسط مشتری
 • جا به جایی ،مخدوش یا پاره شدن کارت گارانتی و یابرچسب گارانتی 
 • صدمات فیزیکی و یا عیوب ظاهری در اثر ضربه ،آتش ,مواد شیمیایی ،مایعات (باتوجه به درجه حفاظت دستگاه )؛نوسانات برق 
 • هرگونه آسیبی که از عدم و اشکال در حین نصب به وجود آید (به طور مثال استفاده از منابع تغذیه غیر استاندارد )

تشخیص موارد فوق الذکر به عهده کارشناسان فنی شرکت داتیس خواهد بود