مقالات

پیکره بندی کابل های شبکه

                                                    

                                                                  

             

                                 پیکره‌بندی کابل‌های شبکه  

 

 

پیکره‌بندی کابل‌های شبکه:

کابل‌های شبکه از نظر نحوه سیم‌بندی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

  • Cross
  • Straight

 

بسته به نوع MDI& MDIX) ) Polarity دستگاه‌های مختلف، می‌توان نحوه سیم‌بندی را انتخاب کرد:

MDI: پایه 1و2 کارشان ارسال دیتا و پایه 3و6 کارشان دریافت دیتا است. به‌طور مثال (NIC, Router, Access point, firewall)
MDIX :پایه های 1و2 کارشان دریافت اطلاعات و پایه 3و6 کارشان ارسال اطلاعات است . 

به طور مثالhub, switch)  )

 

 

 

 


 

 

-1زمانی‌که می‌خواهید دو Device  شبیه به هم را (مانند دو کامپیوتر ) به هم وصل کنید به این نوع Cross میگویند.
 -2زمانی‌که می‌خواهید دو Device  مختلف (مثل یک کامپیوتر و یک سویچ) را به یکدیگر وصل کنید به این نوع Straight می‌گویند.

در رنگ بندی Straight هر دو سمت کابل باید از یک استاندارد باشند یعنی 568 A و یا 568 B

ترتیب رنگ ها به صورت استاندارد :

استاندارد  568 B
شامل سفید/نارنجی، نارنجی

سفید/سبز، آبی

سفید/آبی، سبز

سفید/قهوه ای و قهوه ای می باشد.استاندارد  568 A به صورت :

 سفید/سبز، سبز

سفید/نارنجی، آبی

سفید آبی/نارنجی

سفید/قهوه ای، قهوه ای می‌باشد.

 

 

 

 

         
 

 

شکل بالا نحوه ی زدن کابل کراس و مستقیم و نحوه‌ی اتصال قطب‌های مختلف مثبت و منفی و سیم‌هایی که استفاده نمی‌شوند و در این حالت اهمیت ندارند را نشان می دهد. چهار سیم دیگر که نقشی ندارند نویز گیر هستند و همچنین برق را درPOE  ارسال می‌کنند.