مقالات

راهکارهای استفاده از دیجیتال ساینیج,مرکز خرید

در مراكز خريد، نمايشگرديجيتال ساينيج الجى مى تواند وسيله اى براى ايجاد ارتباط با مشتريان و رهگذران باشد.
از مهم ترين كاربردهاى مانيتورديجيتال ساينيج الجى در مراكز تقريحى و مراكز خريد جستجوى مسيرها از طريق نمايش موقعيت بر روى نمايشگر صنعتى الجى و يا اعلام نمايش خريد ساعت بليط ها و تبليغ محصولات است.
در اين راستا شركت پويش رايان داتيس آماده ى همكارى و ارائه تمام راهكارهاى ديجيتال ساينيج مى باشد.