پنجمین سالگرد تاسیس داتیس در هتل بزرگ فردوسی

پنجمین سالگرد تاسیس داتیس در هتل بزرگ فردوسی

به مناسبت پنجمین سالگرد تاسیس شرکت "پویش رایان داتیس"، مراسم جشنی با حضور پرسنل، مدیران و جمعی از میهمانان در هتل بزرگ فردوسی برگزار شد.