راهکار های داتیس

راهکارهای حمل و نقل

بررسی

نمایشگرهای صنعتی، تجاری ال جی در طیف گسترده ای از ارائه اطلاعات و تبلیغات بر روی نمایشگرهای افقی و عمودی در فرودگاهها ، ایستگاههای راه آهن ، و استگاههای مترو و اتوبوس استفاده میشوند .

به طور کلی این مکانها به دلیل عوامل خارجی مانند نور خورشید ، گرد و غبار و رطوبت نیازمند عملکرد عالی و تضمین شده نمایشگرها هستند  علاوه بر آن نصب نمایشگرها در فضای بزرگ و گسترده نیازمند مدیریت صحیح و موثر میباشد .