تکنولوژی های داتیس

بررسی تکنولوژی‌های دوربین‌های مداربسته

برگرفته از سایت    

در این بخش، تکنولوژی های متفاوت دوربین های مداربسته مورد بررسی قرار گرفته، مزیت ها و معایب هریک مورد بررسی قرار می گیرند.

 

۱ . دوربین های آنالوگ:

دوربین‌‌های آنالوگ، اولین نسل دوربین‌های سامانه‌های نظارت‌تصویری به شمار می‌روند. این دوربین‌ها، دارای اجزای ساده‌ای از جمله لنز، سنسور تصویر، تقویت کننده سیگنال تصویر و منبع تغذیه هستند. تصویر در این دوربین‌ها، پس از دریافت از طریق سنسور تصویر، به مدار تقویت کننده سپرده شده و مستقیماً از طریق رابط BNC به خارج ارسال می‌شود. به بیان دیگر، تصویر ماهیت آنالوگ داشته و دیجیتایز نمی‌شود.
رزولوشن در تصاویر دوربین‌های آنالوگ، به جای تعداد پیکسل (از آنجا که ماهیت دیجیتال ندارد)، از روش دیگری که تعداد خطوط تصویر است، محاسبه می شود. به دلیل پدیده شکست تصویر در تکنولوژی آنالوگ، کیفیت تصویر دوربین‌‌های آنالوگ به میزان بسیار پایینی محدود است. این تکنولوژی، مشکلات متعددی در حوزه نظارت تصویری ایجادکرد، بنابراین متخصصین به دنبال حل این مشکلات، راهکارهای جدیدتری را خلق کردند که در ادامه این متن به آنها می‌پردازیم. ساختار عمومی دوربین های آنالوگ به شرح ذیل است: