مقالات

sens up چیست ؟

تصویر گرفتن در طول روز با تمام عوامل تصادفی که شما نمیتوانید کنترل کنید به اندازه کافی سخت است .اما تصویر گرفتن در شب به مراتب سخت تر  است .و در شب مردم نگرانی بیشتری نسبت به گرفتن تصاویر دارند .

سرعت آهسته شاتر یک تکنیک است که اساسا اجازه می دهد تا سنسور ویدیویی دوربین های مدار بسته  نورکافی را برای کار در شرایطی که چشم انسان در  تاریکی کامل قرار می گیرد جمع آوری  کند.و با عنوان های sens upو sense up  و... شناخته شده است.