تکنولوژی های داتیس

استفاده ميكند Thruvis سازمان امنيت و حمل و نقل آمريكا از تصوير بردارى

سازمان امنيت و حمل و نقل آمريكا از تصوير بردارى Thruvis استفاده ميكند

 

اداره امنيت حمل و نقل آمريكا (TSA) از فن آورى دوربينى تخصصى جديدى بهره مى برد كه ميتواند صلاح و مواد منفجره پنهان شده در زير لباس را تشخيص دهد.
فناورى ThruVis توسط شركت Digital Barriers توسعه يافته است .
اين شركت كه مقر آن در انگلستان است ، به ارائه ى تصاوير ويدئويى ، غربالگرى افراد و تجزيه و تحليل ويدئويى براى كاربردها و حوزه هاى مختلف مانند نظارت مداربسته ،امنيت و ايمنى عمومى مى پردازد.
اين فناورى يك فناورى دوربينى منحصر به فرد است كه ميتواند اشياى خطرناك و كالاى قاچاق پنهان شده در لباس را تشخيص دهد .
اين فناورى سيار است و ميتواند به سرعت مستقر شود و بدون به خطر انداختن توان مسافر ، ايمنى و حريم خصوصى در مكان هايى مانندايستگاه و فرودگاه ها عمل كند.

http://datisint.com/Solution

منبع : ifsecglobal.com